Course
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletสิ่งที่ได้จากพงษเพชรสอนขับรถหลังเรียนจบคอส
bulletสิ่งที่ควรทราบและวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้เรียนขับรถยนต์
bulletหลักการสอนของโรงเรียน
bulletการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน
dot
:: เครื่องหมายจราจร ::
dot
bulletเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ
bulletเครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
bulletเครื่องหมายบนพื้นทาง
bulletเครื่องหมายลูกศรบนพื้นถนน
bulletสีบนขอบทาง
dot
:: การสอบใบขับขี่ ::
dot
bulletแผนการสอนของพงษ์เพชรสอนขับรถ
dot
รูปภาพ
dot
bullet บรรยากาศการสอบ
bulletภาพบรรยากาศของโรงเรียน
bulletสนามพงษ์เพชรสอนขับรถยนต์
หลักสูตร

 หลักสูตรและอัตราค่าเล่าเรียน 

 

 

    หลักสูตรเรียนพร้อมทำใบขับขี่

 

1. หลักสูตร รถยนต์ 15 ชั่วโมง ค่าเรียน 5,950 

  หลักสูตรนี้สอบใบขับขี่กับทางโรงเรียน

    ค่าเรียน 5550บาท + ใบรับรองแพทย์ +ค่าอาหารและน้ำดื่มในวันสอบ = 5,950

    ***รวมค่าเรียนหลักสูตรรถยนต์ 5,950 บาท***

 ***หลักสูตรพร้อมทำใบขับขี่มีหลักสูตรเดียว คือ 15 ชม 5950  บาท***

***ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบรูณ์***

***กรณีขับรถเป็นแล้วแต่ไม่มีใบขับขี่ ต้องลงหลัก สูตร 15 ชม.***

         นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถเลือกเรียนในวันและเวลาที่สะดวกได้เอง ในระหว่างเวลา 07.00 - 20.00 น. ของทุกวัน

       * ทางโรงเรียนเปิดสอนทุกวัน

 หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่เรียนจบแล้วมีความประสงค์ต้องการนำรถส่วนตัวมาฝึกเพื่อหาความชำนาญในสนามของโรงเรียน( รร.คิดค่าบริการชั่วโมงละ350  บาท)

 

   2. หลักสูตรเรียนพร้อมสอบรถจักรยานยนต์ 

หลักสูตรนี้สอบใบขับขี่กับทางโรงเรียน

 * ราคาเรียน หลักสูตรทำใบขับขี่สำหรับผู้มีพื้นฐานแล้ว 1800 บาท

                    หลักสูตรทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน + เรียนขับ 3050 บาท

         ราคานี้รวม ค่าอาหารกลางวันวันเรียนและวันสอบ + น้ำดื่ม + ใบรับรองแพทย์ และค่าอุปกรณ์ต่างๆ 

       *** รวมค่าเรียนหลักสูตรรถจักรยานยนต์ 1,800 บาท *** 

 อกสารที่ใช้ในการสมัคร

📌คนไทย
- บัตรประชาชนตัวจริง
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกจำนวน 4 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
📌กรณีเป็นชาวต่างชาติ
- Passport
- Work permit ใช้คู่กับ Passport
- หนังสือรับรองจากสถานทูต
- บัตรประจำตัวซึ่งคนไม่มีสัญชาติไทย
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 7 รูป หลักสูตร (เน้นหาประสบการณ์ และสอบใบขับขี่กับขนส่ง )

หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีใบขับขี่แล้วต้องการหาประสบการณ์ 

  • หลักสูตร 6 ชั่วโมง ค่าเรียน 2,800  ( เรียนเพื่อหาประสบการณ์หรือมีใบขับขี่อยู่แล้ว)
  • ระยะเวลาเรียน   8    ชั่วโมง   ราคา  3,300  บาท   (เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐาน)
  • ระยะเวลาเรียน   10  ชั่วโมง   ราคา  4,000  บาท 

 

การอบรมต่อใบขับขี่กับทางโรงเรียน

1.ใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ต้องไปต่อที่ขนส่งเท่านั้น

2.ใบขับขี่ 2 ปี ขาดต่อไม่เกิน 1 ปี ต้องต่อที่ขนส่งเท่านั้น

3.ใบขับขี่ 2 ปี ขาดต่อเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต่อกับโรงเรียน อบรม 5 ชม. และไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งหรือจะเรียนและสอบกับทางโรงเรียนก็ได้

4.ใบขับขี่ 5 ปี ต่อเป็น 5 ปี อบรมกับโรงเรียน 1 ชม.

5.ใบขับขี่ 5 ปี ขาดต่อไม่เกิน 1 ปี อบรมกับโรงเรียน 1 ชม.

6.ใบขับขี่ 5 ปี ขาดต่อเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี อบรมกับโรงเรียน 5 ชม. แล้วไปสอบข้อเขียนที่ขนส่ง หรือจะสอบกับทางโรงเรียนก็ได้

7.ใบขับขี่ 5 ปี ขาดต่อเกิน 3 ปี อบรมกับทางโรงเรียน 5 ชม. แล้วสอบใหม่ทั้งหมดกับขนส่งหรือจะสอบกับทางโรงเรียนก็ได้

ค่าบริการในการอบรมกับทางโรงเรียน

- อบรม 1 ชม. (พร้อมใบรับรองแพทย์) 500 บาท

- อบมรม 5 ชม.(พร้อมใบรับรองแพทย์) 500 บาท

***อบรมเสร็จแล้ว ไปรับใบขับขี่ที่ขนส่งเท่านั้น***

      บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิต

 

 สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ
Pongpetr Driving School (พงษ์เพชร สอนขับรถยนต์) 55/39 ถนนงามวงศ์วาน ปากซอยงามวงศ์วาน 32 (ข้างโรงภาพยนตร์งามวงศ์วาน) โทร. 02-589-7589, 02-589-9538 หรือ 089-477-7487 และ 086-340-6970