ReadyPlanet.com
dot dot
bulletขอสงวนลิขสิทธิ์ web นี้ทั้งรูปแบบและเนื้อหาจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
bulletสิ่งที่ได้จากพงษเพชรสอนขับรถหลังเรียนจบ
dot
:: เรื่องน่ารู้ ::
dot
bulletสภาพรถที่ใช้สอนในปัจจุบัน
bulletสนามสอนขับรถยนต์
bulletหลักฐานที่ใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
bulletสิ่งที่ควรทราบและวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้เรียนขับรถยนต์
bulletหลักการสอนของโรงเรียน
bulletการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน
dot
:: เครื่องหมายจราจร ::
dot
bulletเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ
bulletเครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
bulletเครื่องหมายบนพื้นทาง
bulletเครื่องหมายลูกศรบนพื้นถนน
dot
:: การสอบใบขับขี่ ::
dot
bulletการทดสอบความพร้อมทางร่างกาย
bulletการสอบข้อเขียน
bulletการสอบปฏิบัติ
bulletE-learning by กรมขนส่งทางบก
bulletตัวอย่างแนวข้อสอบ
bulletวิธีการขับรถที่ใช้ในชีวิตจริง
bulletสนามสอบ 2 แห่ง
bullet สภาพรถ และ ครูผู้สอนในปัจจุบัน
bulletสนามสอนขับรถยนต์แห่งที่ 2
bulletPhoto Gallery 1
bulletPhoto Gallery 2
bulletPhoto Gallery 3
bulletติวเข้มก่อนสอบ
bulletแผนที่ MAP สาขาพงษ์เพชร และลาดพร้าว
หลักฐานที่ใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

                       

                                                        

                                                           

คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

     1. ผู้สอบต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ **
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบแทน
     3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     4. ใบรับรองแพทย์

 ** หมายเหตุ อายุยังไม่ถึง 18 ปี ก็สามารถเรียนขับรถได้ แต่จะทำใบขับขี่ได้ก็ต่อเมื่ออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ **

                                                                                                  

                                                 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Pongpetr Driving School (พงษ์เพชร สอนขับรถยนต์) 55/39 ถนนงามวงศ์วาน ปากซอยงามวงศ์วาน 32 (ข้างโรงภาพยนตร์งามวงศ์วาน) โทร. 02-589-7589, 02-589-9538 หรือ 089-477-7487 และ 086-340-6970