สิ่งที่ควรทราบและวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้เรียนขับรถยนต์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletสิ่งที่ได้จากพงษเพชรสอนขับรถหลังเรียนจบคอส
bulletสิ่งที่ควรทราบและวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้เรียนขับรถยนต์
bulletหลักการสอนของโรงเรียน
bulletการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน
dot
:: เครื่องหมายจราจร ::
dot
bulletเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ
bulletเครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
bulletเครื่องหมายบนพื้นทาง
bulletเครื่องหมายลูกศรบนพื้นถนน
bulletสีบนขอบทาง
dot
:: การสอบใบขับขี่ ::
dot
bulletแผนการสอนของพงษ์เพชรสอนขับรถ
dot
รูปภาพ
dot
bullet บรรยากาศการสอบ
bulletภาพบรรยากาศของโรงเรียน
bulletสนามพงษ์เพชรสอนขับรถยนต์
สิ่งที่ควรทราบและวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้เรียนขับรถยนต์

                      สิ่งที่ควรทราบและวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้เรียนขับรถยนต์                                            

                             สำนักงาน ขอความร่วมมือจากผู้เรียนทุกท่าน โปรดให้ความร่วมมือ หากผู้ใดพบเห็นหรือประสบปัญหาดังต่อไปนี้  โปรดแจ้งโดยตรงต่อคุณนิรมล โทร. 02-589-9538 มือถือ 089-477-7487 และ 086-340-6970

 

1.       พบเห็นครูผู้สอนใช้ถ้อยคำ วาจาไม่สุภาพหรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะและไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้สำนักงานทราบทันที เพื่อจะได้แก้ไขและเปลี่ยนครูคนใหม่

2.       ถ้าผู้เรียน เรียนกับครูผู้ใดแล้ว เกิดความไม่สบายใจ ท้อแท้ วิตกกังวล เครียด ไม่อยากเรียน และไม่เข้าใจ โปรดแจ้งให้สำนักงานทราบทันที เพื่อจะได้แก้ไขและเปลี่ยนครูคนใหม่

3.       กรุณาอย่าเลือกครูเวลาเรียน เพราะครูแต่ละคนมีเทคนิคและทักษะแตกต่างกัน ถ้าผู้เรียนได้เรียนกับครูหลายคน ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์ เทคนิคและทักษะหลาย ๆ อย่าง ซึ่งดีกว่าเรียนกับครูคนเดียวจนจบหลักสูตร

4.       กรุณาอย่าเลือกรถ เพราะรถแต่ละคันมีจังหวะ เบรค ครัช และคันเร่ง ไม่เท่ากัน ถ้าเรียนขับรถหลายคัน ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์และความชำนาญเพิ่มมากขึ้น

5.       ผู้เรียนสามารถนำผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนคนใดคนหนึ่งมานั่งเป็นเพื่อนในขณะกำลังเรียนได้ ขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังรบกวนหรือสอนกันเอง เพราะจะทำให้ผู้เรียนและครูไม่มีสมาธิในการเรียนการสอน

6.       ในวันที่ไปสอบใบขับขี่รถยนต์ ขอความกรุณาไม่ต้องนำบุคคลอื่นมาเป็นเพื่อน เพราะในวันนั้น จะมีผู้เรียนไปทำใบขับขี่เป็นจำนวนมาก ทำให้รถรับ-ส่งของสำนักงานมีไม่เพียงพอต่อการบริการ

7.       โปรดสังเกตดูว่า หากครูผู้ใดฉกฉวยโอกาสหรือมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ ในขณะทำการสอน ดังนี้

a.       วิธีการช่วยจับพวงมาลัยของครู ห้ผู้เรียนเปรียบเทียบกับเข็มนาฬิกา ตำแหน่งการจับพวงมาลัยของครูผู้สอนควรอยู่ที่เลข 9, 10, 11 และ 12 ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งเลข 5, 6, 7 และ 8 หากครูผู้ใดจับพวงมาลัยอยู่ที่ตำแหน่งด้านล่างเสมอ (จะดูไม่ดี) ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัยในขณะนั้น จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอึดอัด ไม่ถนัด และไม่คล่องตัวในการหมุนพวงมาลัย                                                                     

b.      วิธีการช่วยเข้าเกียร์ของครู : ควรจะจับอยู่ตำแหน่งคันเกียร์ (ด้านล่างหัวเกียร์) มิใช่จับที่หัวเกียร์หรือบนมือผู้เรียน            

c.       วิธีการสอนถอยหลังและการนั่งของครู : ครูควรนั่งชิดขอบประตูด้านซ้าย จะใช้มือขวาหรือมือซ้ายช่วยจับพวงมาลัยในกรณีที่จำเป็นต้องช่วย แต่ผู้เรียนต้องขยับให้ชิดประตูด้านขวา โดยหันหลังกลับมาทางด้านในรถ และครูผู้สอนไม่ควรโอบพนักพิงของผู้เรียนขณะทำการสอน ทั้งนี้เพื่อให้อยู่ในระยะห่างพอสมควรกับผู้เรียนจะได้ไม่ใกล้ชิดกันเกินไป

8.       หากมีการรับสอนกันเองระหว่างผู้เรียนและครู ถ้ามีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ เกิดขึ้น สำนักงานจะไม่รับผิดชอบ ยกเว้นหากต้องการให้ครูช่วยสอนเป็นกรณีพิเศษหรือนั่งเป็นเพื่อนหลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้ว กรุณาติดต่อคุณนิรมล (ผู้จัดการสำนักงาน) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน

9.       กรุณาใส่ชุดสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมต่อการเรียน อย่าใส่เสื้อสายเดี่ยว หรือเกาะอก และนุ่งกระโปรงสั้นเกินไป ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูง หรือส้นตึก เพราะจะทำให้เกิดความไม่สะดวกและปลอดภัยแก่ตัวผู้เรียนได้ (หากผู้ใดไม่สะดวก สามารถนำรองเท้ามาฝากไว้ที่สำนักงาน เพื่อจะได้เปลี่ยนรองเท้าสำหรับใช้ในการเรียน)

         

               ข้อความที่เขียนมาทั้งหมดนี้ มาจากความจริงใจ ไม่มีอะไรเคลือบแฝง และเหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้กับสำนักงานที่สอนขับรถยนต์ทุกแหล่ง แต่ถ้าเราช่วยกันแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่เกิด  สำนักงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เรียนทุกคนคงจะให้ความร่วมมือกับเราด้วยดี และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                                                                                                                               ด้วยความปรารถนาดี

                                                                                                ทีมงานพงษ์เพชรสอนขับรถยนต์     

                                                                        

 

                                                                                             

                 

  

 

 

                                                  สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ
Pongpetr Driving School (พงษ์เพชร สอนขับรถยนต์) 55/39 ถนนงามวงศ์วาน ปากซอยงามวงศ์วาน 32 (ข้างโรงภาพยนตร์งามวงศ์วาน) โทร. 02-589-7589, 02-589-9538 หรือ 089-477-7487 และ 086-340-6970