แนวข้อสอบพงษ์เพชร ชุด 2
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletสนามพงษ์เพชรสอนขับรถยนต์
bulletขอสงวนลิขสิทธิ์ web นี้ทั้งรูปแบบและเนื้อหาจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
bulletสิ่งที่ได้จากพงษเพชรสอนขับรถหลังเรียนจบ
dot
:: เรื่องน่ารู้ ::
dot
bulletสภาพรถที่ใช้สอนในปัจจุบัน
bulletหลักฐานที่ใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
bulletสิ่งที่ควรทราบและวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้เรียนขับรถยนต์
bulletหลักการสอนของโรงเรียน
bulletการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน
dot
:: เครื่องหมายจราจร ::
dot
bulletเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ
bulletเครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
bulletเครื่องหมายบนพื้นทาง
bulletเครื่องหมายลูกศรบนพื้นถนน
dot
:: การสอบใบขับขี่ ::
dot
bulletแนวข้อสอบพงษ์เพชร1
bulletแนวข้อสอบพงษ์เพชร ชุด 2
bulletแนวข้อสอบชุดที่ 1-4
bulletแนวข้อสอบชุดที่ 5-7
bulletแนวข้อสอบชุุด 8-12
bulletวิธีการขับรถที่ใช้ในชีวิตจริง
bulletแผนการสอนของพงษ์เพชรสอนขับรถ
bullet บรรยาการการไปสอบใบขับขี่
bulletภาพบรรยากาศของโรงเรียน
bulletแผนที่ MAP สาขาพงษ์เพชร และลาดพร้าว
แนวข้อสอบพงษ์เพชร ชุด 2

 

 

                                         

                                              ข้อสอบ  Pretest(ชุดที่ 2)

1.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร        

                     

       ก.ทางเอกตัดกันรูปตัววาย  

       ข.ทางเอกตัดกันรูปตัวที                                                      .ทางเอกตัดทางโทรูปตัววาย                    

     .ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มซ้าย

2.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร                                                       

         ก.ทางเอกตัดกันรูปตัววาย                            

       ข.ทางเอกตัดกันรูปตัวที                                                      

       ค.ทางเอกตัดทางโทรูปตัววาย                    

       ง.ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มขวา

3.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร                                                                                         

      

      ก.ทางเอกตัดทางโทรูปตัวที                                                                               

      ข.ทางเอกตัดกันรูปตัวที                 

      .ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย                 

      ง.ทางเอกตัดกันรูปตัววาย

 4.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร                                                                                                

            .ห้ามใช้เสียง             .ห้ามหยุดรถ          

      ค.ห้ามจอดรถ                .ให้ใช้เสียงได้

5.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

            

   ก.เฉพาะคนเดิน            

   ข.ช่องเดินรถมวลชน                                                      

   .ช่องเดินรถจักรยาน  

   ง.ช่องเดินรถจักรยานยนต์

 6.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร                     

         

      .ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ    

      .ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถ    

      ค.ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ   

      ง.ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ

    7.การเปลี่ยนช่องทางจราจร ควรปฏิบัติอย่างไร

      ก.เปลี่ยนช่องทางโดยเร็วเพื่อหลบรถคันอื่น                   

      .ดูกระจกมองข้าง เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางเมื่อเห็นว่าปลอดภัย      

      ค.เปลี่ยนช่องทางทันที เมื่อความเร็วเหมาะสม            

            .เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางได้เลย

8.เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ ผู้ขับขี่ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก                

        .การเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุ                  

       .การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ                

        ค.รอพบเจ้าหน้าที่                

        ง.รอประกันภัย      

 9.การใช้ไฟสูงหรือไฟขอทาง เพื่อไล่รถคันหน้าแสดงว่าผู้ขับขี่ขาดสิ่งใด              

      .จิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย                

      .มารยาทในการขับขี่                

         ค.การบำรุงรักษาเครื่องยนต์                

      ง.เทคนิคการขับขี่ที่ดี

10.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่น               

     ก.ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์        

     ข.คั่นหรือรองระหว่างผิวสัมผัส          

     ค.ช่วยระบายความร้อนของหม้อน้ำ               

     ง.ลดความฝืด 

11.ข้อใดเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง                 

     .ขึ้นเบรกมือ-ปลดเกียร์ว่าง-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-เหยียบคลัทช์-สตาร์ทเครื่องยนต์                

     ข.ปลดเบรกมือ-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-สตาร์ทเครื่องยนต์  

     .ปลดเกียร์ว่าง-ขึ้นเบรกมือ-สตาร์ทเครื่องยนต์             

     ง.เหยียบคลัทช์-สตาร์ทเครื่องยนต์    

 12.การขับรถถอยหลังควรใช้ความเร็วระดับใด               

      .ถอยช้าๆ แล้วใช้ความระมัดระวัง                 

      ข.ใช้ความเร็วตามสภาพของรถ                

      ค.ถอยแบบไหนก็ได้                

      ง.ถอยเหมือนกับเดินหน้า      

13.ขณะขับรถขึ้นทางลาดชัน ถ้าเครื่องยนต์ดับควรปฏิบัติอย่างไร             

   ก.เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ ดึงเบรกมือ และติดเครื่องใหม่                    

   ข.เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ เข้าเกียร์ว่าง และติดเครื่องใหม่     

   ค.ปล่อยให้รถไหลไป แล้วค่อยประคองรถ                  

    ง.เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ และติดเครื่องใหม่

14.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

         

   ก.ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง แล้วแซงได้                    

  ข.ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง และรีบเร่งเครื่องไปก่อน  

.ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้ง                

.ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว เส้นให้ไปได้ทันที

15.การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก ไม่ควรเปิดสัญญาณไฟชนิดใด

          .ไฟฉุกเฉิน               

     ข.ไฟต่ำ

      ค.ไฟหรี่

      ง.ไฟหน้า

 16.ขณะขับรถเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง ควรปฏิบัติอย่างไร

    ก.หยุดรถในที่ปลอดภัย เอาน้ำแข็งมาแช่เครื่องยนต์
    .หยุดรถในที่ปลอดภัย แล้วปล่อยให้เครื่องเย็นก่อน
    ค.หยุดรถที่ปลอดภัย แล้วเอาน้ำมาราดเครื่องยนต์
    ง.หยุดรถในที่ปลอดภัย แล้วเปิดฝาหม้อน้ำ เติมน้ำทันที
17.ภายหลังออกรถไปประมาณ 3 ถึง 4 เมตร ควรทดสอบระบบใด
       ก.ปรับกระจกมองหลัง
       ข.ไฟเลี้ยว
       ค.ปรับกระจกมองข้าง
       .ระบบเบรก
18.สัญญาณเสียงแตรใช้ได้เมื่อใด
       ก.ใช้ได้ตามสะดวก
       .ใช้ได้เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
       ค.ใช้ได้เมื่อรถคันหน้าขับช้า
       ง.ใช้ได้ตลอดเวลา
19.ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร
        ก.ปรับไม่เกิน ห้าพันบาท
        ข.จำคุกไม่เกิน สามเดือน
        .ปรับไม่เกิน สองพันบาท
        ง.จำคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน
20.ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร
       ก.ปรับไม่เกิน 2000 บาท
       .จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       ค.ปรับไม่เกิน 5000 บาท
       ง.จำคุก 1 ปี
 
  
21.จากภาพเครื่องหมายแบ่งช่องจราจรบนพื้นทาง หมายความว่าอย่างไร
                       
                        ก.ให้ผู้ขับขี่จอดรถได้
       
         ข.ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาได้
                      
         ค.ให้ผู้ขับขี่กลับรถได้
                       
         ง.ห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถทางขวา
 

22.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

       
 
     ก.ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางโค้งซ้าย
     ข.ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางร่วมด้านซ้าย
     ค.ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
     ง.ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางโค้งขวา
23.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
    
 
     ก.ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะไปในทางเดินรถทางเดียว
     ข.ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะไปในทางเดินรถสองทาง
     ค.ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะให้ทางแก่รถด้านหน้าเมื่อถึงป้ายให้ทาง
    ง.ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะกลับรถข้างหน้า
24.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
 
   
 
    ก.ทางโทแยกทางโทจากซ้าย รูปตัววาย
    ข.ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
    ค.ทางเอกแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
    ง.ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตัววาย
25.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
   
 
        .ห้ามขับรถตรงไฟหรือเลี้ยวขวา
    ข.ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
    ค.ขับรถเข้าช่องเดินรถยนต์และรถจักรยานยนต์
    ง.ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง
26.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
 
    
 
    ก.ห้ามใช้เสียงเกิน 50 เดซิเบล A
 
   ข.จำกัดความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม.
    ค.ให้ใช้ความเร็วเกิน 50 กม./ชม.
    ง.ให้ใช้น้ำหนักไม่เกิน 50 กก
27.ผู้ขับรถที่ดีควรมีคุณสมบัติ อย่างไร
      ก.การให้อภัยผู้อื่น มองโลกในแง่ดี
      ข.ความรับผิดชอบ
      .ทุกข้อที่กล่าวเป็นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด
      ง.ความอดทน อดกลั้น
28.เมื่อเห็นคนเดินเท้าข้างถนน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
       .รถต้องหยุดให้คนเดินเท้าผ่านไปก่อน
       ข.ขับผ่านไปได้โดยไม่ต้องหยุดรถ
       ค.เลี้ยวรถหลบข้างทาง
       ง.ใช้การวัดใจ
29.เหตุใดจึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำให้เต็มถัง
        .เพราะจะทำให้หม้อน้ำเป็นสนิมมากยิ่งขึ้น
        .เพราะสำรองเนื้อที่การขยายตัวของน้ำเมื่อเกิดความร้อน
        ค.เพราะน้ำในหม้อน้ำจะร้อนมากยิ่งขึ้น
        ง.เพราะจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุด
30.ถ้าจะเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำไม่ควรเติมน้ำชนิดใด
        ก.น้ำฝน
        .น้ำบาดาล
        ค.น้ำกลั่น
        ง.น้ำประปา
31.ในขณะที่กำลังขับรถ ถ้าฝากระโปรงหน้ารถเปิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
         ก.เหยียบคันเร่งให้มิด เพื่อฝากระโปรงจะได้กระแทกปิด
         ข.เบรกกะทันหัน
         ค.หักเลี้ยวรถเข้าข้างทางทันที เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย
         .ลดความเร็วแล้วจอดข้างทาง เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อ
32.เพื่อความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝน ควรตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบสิ่งใดของรถก่อนเป็นลำดับแรก
           ก.น้ำในหม้อ
           .ที่ปัดน้ำฝน
           ค.ตรวจเช็คประตูหน้าต่างรถ
           ง.น้ำกลั่นแบตเตอรี่
33.เมื่อผู้ขับขี่รถเสียหลักบนถนน เปียกกลื่น ควรปฏิบัติอย่างไร
           .ถอนคันเร่ง จับพวงมาลัยให้มั่นประคองรถต่อไป
           ข.ถอนคันเร่ง เหยียบเบรกเพื่อใช้เกียร์ต่ำ
           ค.ตั้งสติให้มั่น จับพวงมาลัยให้ดี เร่งความเร็วหนีให้พ้นไป
           ง.เหยียบเบรกทันที แล้วค่อยๆออกตัวเร่งความเร็วใหม่
34.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
 
                    
 
       ก.ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวาห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
       ข.ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาห้ามเปลี่ยนช่องจราจร             
       ค.ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้ายห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
       .สามารถแซงได้และสามารถเปลี่ยนช่องการจราจรได้
35.ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในขณะขับรถเข้าโค้งในเวลากลางคืน
         ก.เตือนด้วยการเปิดไฟสูง-ต่ำ
         .บีบแตรเตือนหลายๆ ครั้งก่อนถึงทางโค้ง
         ค.ใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้มากขึ้น
         ง.ชะลอความเร็วให้เหมาะสมกับโค้ง
36.ก่อนขับรถ ผู้ขับขี่ที่ดีควรเตรียมความพร้อมของตนเองอย่างไร
          ก.ดื่มเหล้า
          ข.กินยาบ้า
          .พักผ่อนให้เพียงพอ
          ง.เที่ยวกลางคืน
37.สัญญาณจราจรไฟสีแดง ที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างไร
           ก.หยุดรถในช่องเดินรถนั่น
           ข.จอดรถในช่องเดินรถนั่น
           .ขับรถในช่องเดินรถนั่น
           ง.หยุดและจอดรถในช่องเดินรถนั่น
38.นอกเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วเท่าไร
           ก.ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
           ข.ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
           ค.ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
           ง.ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
39.ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะเท่าใด
            ก.90 เมตร
            ข.80 เมตร
            ค.70 เมตร
            .60 เมตร
40.การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
                ก.10 วัน
                ข.15 วัน
                .7 วัน
                ง.20 วัน
  
41.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
 
 
    .ขับรถให้ช้าลง และให้ชิดซ้ายทางข้างหน้ามีทางเดินรถทางเดียวด้านซ้าย
    .ขับรถให้ช้าลง และให้ชิดซ้ายทางข้างหน้ามีรถสวนทางมา
    .ขับรถให้ช้าลง และให้ชิดซ้ายทางข้างหน้ามีทางเดินรถทางเดียว
    ง.ขับรถให้ช้าลง และให้ชิดซ้ายทางข้างหน้ามีทางเดนรถทางเดียวด้านขวา
42.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
 
    
.ทางเป็นแอ่ง
.เตือนรถกระโดด
.สะพานเปิดได้
.ผิวทางขรุขระ
43.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
 
     
     .ทางแคบด้านซ้าย
    ข.ทางแคบลงทั้งสองด้าน
    .ทางแคบด้านขวา
   .ทางกว้างขึ้นทั้งสองด้าน
44.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
 
.ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน
.ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน
.ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน
.ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่าน
45.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
 
   
.ให้กลับรถไปทางซ้าย
.ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
.ให้กลับรถไปทางขวา
.ห้ามเลี้ยวขวา
 
 46.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
 
     
 
    ก.ให้เลี้ยวทางซ้ายหรือทางขวา
    .ห้ามเลี้ยวทางซ้ายหรือทางขวา
    ค.ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
    ง.ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
47.อุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เกิดจากอะไร
                ก.ถนน
                .สิ่งแวดล้อม
                .ผู้ขับขี่
                .รถ
48.ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ
                .ขับรถด้วยความเร็วสูงในที่ที่มีการจราจร พลุกพล่าน
                .ให้สัญญาณไฟเพื่อขอแซง
                .ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
                ง.ขับรถด้วยความระมัดระวังขณะฝนตก ถนนลื่น
49.สำนวนใดที่เตือนใจผู้ขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
                ก.กระต่ายตื่นตูม
                ข.ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้
                .ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตาย
               .กล้าได้กล้าเสีย
50.การจับพวงมาลัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใด
                ก.ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับพวงมาลัยเพียงสองนิ้ว
                ข.นิ้วมือทั้งห้า กำพวงมาลัยให้แน่นที่สุด
                .นิ้วมือทั้งห้า จับพวงมาลัยให้กระชับสามารถหมุนได้ คล่องตัว
                .นิ้วมือทั้งห้าแตะที่พวงมาลัยสามารถหมุนพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียว
 
51.การตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยยังใช้งานได้ดีหรือไม่ ควรตรวจอย่างไร
                ก.ต้องมีสีเข้มๆ
                ข.ดูว่าเข็มขัดมียี่ห้อหรือไม่
                .กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างรวดเร็ว แล้วสายเข็มขัดต้องล็อค
               .ดูว่าเป็นของใหม่หรือไม่
52.การหมุนพวงมาลัยรถ ขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไร
                ก.ทำให้หมุนพวงมาลัยง่ายขึ้น
                ข.สิ้นเปลืองน้ำมันเพาเวอร์
                .ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติ
               .สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
53.ขณะฝนตกใหม่ๆรถมักลื่นไถล เพราะเหตุใด
                .น้ำฝนจะกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับพื้นถนน
                .ฝนตกทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
                ค.ถนนคอนกรีตดูดซับน้ำฝนได้อย่างดี
                ง.นำฝนจะชะล้างถนนให้สะอาด
54.เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้นผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ
                ก.ด้านข้างและด้านหลัง
                ข.ด้านหน้าและด้านหลัง
                .ด้านหน้า
                .ด้านหลัง
55.การให้สัญญาณด้วยแขน โดยผู้ขับขี่ยื่นแขนขวา ออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกขึ้นลงหลายครั้งหมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไร
                .จะลดความเร็วของรถ
                .จอดรถ
                ค.เลี้ยวขวา
                ง.หยุดรถ
56.กรณีที่เราเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถจะต้องปฏิบัติอย่างไร
                ก.หยุดรถ
                ข.เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อน
                .ชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อน
                .จอดรถ
57.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
                 
      
 
       ก.ห้ามเลี้ยวขวา
       ข.ให้เลี้ยวซ้าย
       ค.ให้ใช้ความเร็ว
       ง.สุดเขตบังคับ
58.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
       
 
       ก.ให้หยุดรถ
       ข.ให้ทาง
       ค.ให้แซงได้
       ง.ห้ามจอดรถทุกชนิด
59.เครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
            
 
       ก.ให้หยุดรถก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
       ข.ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
       ค.ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลยในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
       ง.ห้ามขับรถแซงรถคันหน้าในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
60.มารยาทที่ดีในการจอดรถ ควรปฏิบัติอย่างไร
                ก.จอดบริเวณที่มีเครื่องหมายห้ามจอด
                ข.จอดรถขวางทางเข้าออก
                ค.จอดซ้อนคัน
                .จอดโดยไม่กีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร
 
 61.การจับพวงมาลัยขณะขับรถทางตรง มือซ้ายและขวาของผู้ขับขี่ ควรอยู่ในตำแหน่งลักษณะใดของหน้าปัดนาฬิกา
                ก.ตำแหน่งเลข 6 และเลข 10
                ข.ตำแหน่งเลข 4 และเลข 10
                ค.ตำแหน่งเลข 3 และเลข 10
                .ตำแหน่งเลข 2 และเลข 10
62.ขณะขับรถยางรถแตก จะมีอาการอย่างไร
                ก.เบรกจะไม่ทำงาน
                ข.พวงมาลัยจะไร้น้ำหนัก
                ค.รถหยุดกะทันหัน
                .พวงมาลัยจะหนัก รถจะเอียง
63.การเข้าเกียร์ถอยหลังขณะรถยังไม่หยุดนิ่งมีผลเสียอย่างไร
                .เข้าเกียร์ยากและทำให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติ
                .เครื่องยนต์กินน้ำมันเครื่อง
                ค.ทำให้น้ำมันเกียร์หมดเร็ว
                ง.ไม่มีผลต่อส่วนใดของรถ
64.ข้อใดไม่มีผลให้ระยะการหยุดรถ (ระยะเบรก) ยาวขึ้น
                ก.น้ำหนักบรรทุก
                .สภาพพื้นผิวถนน
                .น้ำมันหล่อลื่น
                .ความเร็วของรถ
65.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
 
         
         
      ก.ให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
.ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
.เขตหยุดรับ-ส่งตลอดเวลา
.ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทางให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน
66.สถานที่ใดห้ามใช้สัญญาณแตร
                ก.ท้องถนน
                ข.แยกไฟแดง
                ค.ป้ายรถเมล์
                .โรงพยาบาล โรงเรียน
67.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
 
         
      ก.จุดกลับรถด้านซ้าย
      ข.ทางโค้งซ้าย
      ค.สิ้นสุดทางคู่
      ง.ให้เลี้ยวซ้าย
68.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
        
 
      ก.ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา
      ข.ทางข้างหน้าโค้งกลับเริ่มขวา
      ค.ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
      ง.ทางข้างหน้าโค้งซ้าย
69.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
          
 
       ก.ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้ายขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
       ข.ขับรถให้ช้าลง และชิดขวาขับรถไปตามทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
       ค.ขับรถให้ช้าลง และชิดขวาขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย
       ง.ขับรถให้ช้าลง และขับรถไปตามทางคดเคี้ยวเริ่มขวาด้วยความระมัดระวัง
70.ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะขับรถเมื่อฝนตกหนัก
                ก.ใช้เกียร์ต่ำกว่าปกติ 1 เกียร์
                ข.ลดความเร็วลงและขับด้วยความระมัดระวัง
                ค.เปิดไฟหน้ารถ
                .เบรกรถอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
  71.ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย ยกเว้นกรณีใดสามารถเดินรถทางขวาหรือล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้
                ก.ไม่มีรถสวนทางมา
                ข.ทางเดินรถกว้างมาก
                ค.ทางเดินรถมีน้ำท่วมขัง
                .ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
72.การขับรถแซงรถคันหน้าต้องแซงด้านขวามือ ยกเว้นกรณีใดที่สามารถแซงด้านซ้ายมือได้
                ก.แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายในทางเดินรถช่องทางเดียว
                ข.แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายขณะรถวิ่งบนสะพาน
                ค.แซงรถคันอื่นในช่องทางขวาของรถที่ถูกแซง
                .เมื่อรถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
73.จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
      
 
      ก.หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อน
      ข.ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ
      ค.ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้
      ง.ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประ
74.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
 
       
.ช่องจราจรลดลงด้านซ้าย
.ช่องจราจรปิดทั้งสองด้าน
.ช่องจราจรปิดด้านซ้าย
.ช่องจราจรปิดด้านขวา
75.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
 
       
.ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังเป็นพิเศษทางแคบด้านขวา
.ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังเป็นพิเศษผิวทางร่วน
.ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังเป็นพิเศษทางข้างหน้าเป็นทางโค้ง
.ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังเป็นพิเศษทางข้างหน้าเป็นทางลื่น
 
76.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
       
   
      ก.ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทางแคบ
      ข.ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทางลงลาดชัน
      ค.ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทางขึ้นลาดชัน
     .ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทางข้างหน้าอาจจะมีหินร่วง
77.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
        
 
      ก.ห้ามกลับรถไปทางขวา
      ข.ให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางที่ขวางหน้า
      .ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
      ง.ให้กลับรถไปทางขวา
78.เพื่อความปลอดภัยก่อนขับรถ ผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมอย่างไร
                ก.เติมน้ำมันให้เต็มถัง
                .ต่อทะเบียนรถให้เรียบร้อย
                ค.รับประทานเครื่องดื่มกระตุ้นประสาทชนิดเข้มข้น
                .นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
79.การขับรถขึ้นทางลาดชัน ควรใช้เกียร์อย่างไร
                .ใช้เกียร์ต่ำและขับด้วยความระมัดระวัง
               .ใช้เกียร์ต่ำ แต่ใกล้ถึงยอดเขาให้เปลี่ยนเป็นเกียร์สูง
                ค.ใช้เกียร์สูงและลดความเร็วลง
                ง.ใช้เกียร์ 4 ขึ้นไปขณะขึ้นทางลาดชัน
80.ก่อนออกเดินทางทุกครั้งต้องปฏิบัติอย่างไร
                ก.เตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งาน
                ข.เตรียมความพร้อมของร่ายกาย
                ค.ศึกษาเส้นทางที่จะไป
                .ทุกข้อที่กล่าวจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง
81.ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร
                ก.หยุดรถเพื่อเตรียมตัวเลี้ยว
                ข.เปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยว 20 เมตร
                ค.เร่งความเร็วก่อนเลี้ยว
                .ชะลอความเร็วและเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
82.เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
                .หยุดรอให้คนข้ามถนนและรถที่มาจากทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อนแล้วจึงเลี้ยวซ้ายผ่านไป
                .เลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที
                ค.หยุดรอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟเขียวจึงเลี้ยวซ้ายไปได้
                ง.ลดความเร็วของรถลงและเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที
83.ขณะขับรถตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษอย่างไร
                ก.ปรับไม่เกิน 5000 บาท
                ข.จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5000 ถึง 20000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
               .จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1000 ถึง 50000 บาท
                ง.ปรับไม่เกิน 10000 บาท
84.จากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อน
       
 
     ก.รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางเอก
     ข.รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางโท
     ค.รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางโท
     ง.รถคัน ก. เนื่องจากในทางเอก
 
 
85.จากภาพ ข้อใดแสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้อง
      ข.
 
 
  
         
 
 86.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
      
     ก.ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
     ข.ทางโทเชื่อมทางโทจากซ้าย
    .ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
     ง.ทางเอกเชื่อมทางเอกจากซ้าย
87.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
 
      
      ก.ช่องจราจรลดลงด้านซ้าย
      ข.ช่องจราจรปิดด้านขวา
      ค.ช่องจราจรปิดทั้งสองด้าน
      .ช่องจราจรปิดด้านซ้าย
88.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
     
 
.ไม่ขับรถเข้าไป
.ไม่ขับรถตรงไป
.ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า
.ให้ขับรถไปทางซ้าย
 89.สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถสีใด ที่ไม่ควรปรากฏขณะขับรถ
                ก.สีฟ้า
                .สีเขียว
                ค.สีเหลือง
                .สีแดง
90.การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
                ก.หยุดเลยเส้นแนวหยุด
                .หยุดหลังเส้นแนวหยุด
                .หยุดทับเส้นแนวหยุด
                ง.หยุดเลยป้ายหยุด
91.การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
                ก.หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
                ข.จอดร
                .ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
                ง.เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ว
92.ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายในกี่วัน
               .15 วัน
                ข.30 วัน
                ค.10 วัน
                ง.7 วัน
93.รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
                ก.2 ปี
                .5 ปี
                .1 ปี
                ง.3 ปี
 94.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
        
 
      ก.ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางขึ้นลาดชัน
      ข.ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง เตือนรถกระโดด
      .ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นแอ่
      ง.ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางลงลาดชัน
95.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
        
 
.ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
.ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
.ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
.ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
96.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
 
        
.ให้ขับรถไปทางขวาเท่านั่น
.ห้ามขับรถไปทางขวา
.ไปได้เฉพาะทางขวาเท่านั่น
.ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
97.มารยาทในการขับขี่ที่ผู้ขับรถควรกระทำคือข้อใด
                .หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย
               .ตะโกนด่าผู้ขับขี่คันอื่นที่ทำให้ไม่พอใจ
                ค.ถ่มน้ำลายหรือเสมหะลงบนถนน
                ง.สูบบุหรี่และเขี่ยทิ้งก้นบุหรี่ลงบนถนน
98.น้ำที่ใช้เติมในแบตเตอรี่ควรใช้น้ำชนิดใด
                ก.น้ำโซดา
                ข.น้ำบาดาล
                .น้ำกลั่น
                .น้ำคลอง
 
99.ก่อนออกรถจากไหล่ทางด้านซ้าย ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุด
                ก.เปิดไฟเลี้ยวซ้าย หันศีรษะไปด้านซ้าย
                ข.มองกระจกมองหลัง
                .มองกระจกมองข้างด้านขวา เปิดไฟเลี้ยวขวาพร้อมกับหันศีรษะมองข้ามไหล่ขวาไปทางด้านหลังก่อนออกรถ
               .มองกระจกมองข้างด้านขวา
100.การขับรถขณะฝนตก ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ
                ก.ลดความเร็วของรถลงกว่าปกติ
                ข.ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
                .เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทาง
                .เปิดที่ปัดน้ำฝน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ สอนขับรถ
Pongpetr Driving School (พงษ์เพชร สอนขับรถยนต์) 55/39 ถนนงามวงศ์วาน ปากซอยงามวงศ์วาน 32 (ข้างโรงภาพยนตร์งามวงศ์วาน) โทร. 02-589-7589, 02-589-9538 หรือ 089-477-7487 และ 086-340-6970