แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์พร้อมเฉลย โรงเรียนสอนขับรถพงษ์เพชรไดร์ฟวิ่ง

แนวข้อสอบจะมี 2 ชุด ชุดละ 100 ข้อ เวลาสอบจริงจะสุ่มออกแค่ 50 ข้อ

**ทำผิดได้แค่ 5 ข้อ กรณีสอบไม่ผ่านสามารถสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง**

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *