สิ่งที่ควรทราบและวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้เรียนขับรถยนต์

                      สิ่งที่ควรทราบและวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้เรียนขับรถยนต์                                            

                             สำนักงาน ขอความร่วมมือจากผู้เรียนทุกท่าน โปรดให้ความร่วมมือ หากผู้ใดพบเห็นหรือประสบปัญหาดังต่อไปนี้  โปรดแจ้งโดยตรงต่อคุณนิรมล โทร. 02-589-9538 มือถือ 089-477-7487 และ 086-340-6970

1.       พบเห็นครูผู้สอนใช้ถ้อยคำ วาจาไม่สุภาพหรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะและไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้สำนักงานทราบทันที เพื่อจะได้แก้ไขและเปลี่ยนครูคนใหม่

2.       ถ้าผู้เรียน เรียนกับครูผู้ใดแล้ว เกิดความไม่สบายใจ ท้อแท้ วิตกกังวล เครียด ไม่อยากเรียน และไม่เข้าใจ โปรดแจ้งให้สำนักงานทราบทันที เพื่อจะได้แก้ไขและเปลี่ยนครูคนใหม่

3.       กรุณาอย่าเลือกครูเวลาเรียน เพราะครูแต่ละคนมีเทคนิคและทักษะแตกต่างกัน ถ้าผู้เรียนได้เรียนกับครูหลายคน ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์ เทคนิคและทักษะหลาย ๆ อย่าง ซึ่งดีกว่าเรียนกับครูคนเดียวจนจบหลักสูตร

4.       กรุณาอย่าเลือกรถ เพราะรถแต่ละคันมีจังหวะ เบรค ครัช และคันเร่ง ไม่เท่ากัน ถ้าเรียนขับรถหลายคัน ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์และความชำนาญเพิ่มมากขึ้น

5.       ผู้เรียนสามารถนำผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนคนใดคนหนึ่งมานั่งเป็นเพื่อนในขณะกำลังเรียนได้ ขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังรบกวนหรือสอนกันเอง เพราะจะทำให้ผู้เรียนและครูไม่มีสมาธิในการเรียนการสอน

6.       ในวันที่ไปสอบใบขับขี่รถยนต์ ขอความกรุณาไม่ต้องนำบุคคลอื่นมาเป็นเพื่อน เพราะในวันนั้น จะมีผู้เรียนไปทำใบขับขี่เป็นจำนวนมาก ทำให้รถรับ-ส่งของสำนักงานมีไม่เพียงพอต่อการบริการ

7.       โปรดสังเกตดูว่า หากครูผู้ใดฉกฉวยโอกาสหรือมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ ในขณะทำการสอน ดังนี้

a.       วิธีการช่วยจับพวงมาลัยของครู :  ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบกับเข็มนาฬิกา ตำแหน่งการจับพวงมาลัยของครูผู้สอนควรอยู่ที่เลข 9, 10, 11 และ 12 ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งเลข 5, 6, 7 และ 8 หากครูผู้ใดจับพวงมาลัยอยู่ที่ตำแหน่งด้านล่างเสมอ (จะดูไม่ดี) ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัยในขณะนั้น จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอึดอัด ไม่ถนัด และไม่คล่องตัวในการหมุนพวงมาลัย                                                                     

b.      วิธีการช่วยเข้าเกียร์ของครู : ควรจะจับอยู่ตำแหน่งคันเกียร์ (ด้านล่างหัวเกียร์) มิใช่จับที่หัวเกียร์หรือบนมือผู้เรียน            

c.       วิธีการสอนถอยหลังและการนั่งของครู : ครูควรนั่งชิดขอบประตูด้านซ้าย จะใช้มือขวาหรือมือซ้ายช่วยจับพวงมาลัยในกรณีที่จำเป็นต้องช่วย แต่ผู้เรียนต้องขยับให้ชิดประตูด้านขวา โดยหันหลังกลับมาทางด้านในรถ และครูผู้สอนไม่ควรโอบพนักพิงของผู้เรียนขณะทำการสอน ทั้งนี้เพื่อให้อยู่ในระยะห่างพอสมควรกับผู้เรียนจะได้ไม่ใกล้ชิดกันเกินไป

8.       หากมีการรับสอนกันเองระหว่างผู้เรียนและครู ถ้ามีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ เกิดขึ้น สำนักงานจะไม่รับผิดชอบ ยกเว้นหากต้องการให้ครูช่วยสอนเป็นกรณีพิเศษหรือนั่งเป็นเพื่อนหลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้ว กรุณาติดต่อคุณนิรมล (ผู้จัดการสำนักงาน) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน

9.       กรุณาใส่ชุดสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมต่อการเรียน อย่าใส่เสื้อสายเดี่ยว หรือเกาะอก และนุ่งกระโปรงสั้นเกินไป ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูง หรือส้นตึก เพราะจะทำให้เกิดความไม่สะดวกและปลอดภัยแก่ตัวผู้เรียนได้ (หากผู้ใดไม่สะดวก สามารถนำรองเท้ามาฝากไว้ที่สำนักงาน เพื่อจะได้เปลี่ยนรองเท้าสำหรับใช้ในการเรียน)

          ข้อความที่เขียนมาทั้งหมดนี้ มาจากความจริงใจ ไม่มีอะไรเคลือบแฝง และเหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้กับสำนักงานที่สอนขับรถยนต์ทุกแหล่ง แต่ถ้าเราช่วยกันแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่เกิด  สำนักงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เรียนทุกคนคงจะให้ความร่วมมือกับเราด้วยดี และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                                                                                                                               ด้วยความปรารถนาดี

                                                                                                 ทีมงานพงษ์เพชรสอนขับรถยนต์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *