แผนการสอนของพงษ์เพชรสอนขับรถ

แผนการสอนของพงษ์เพชรสอนขับรถมีขั้นตอนการสอนประกอบด้วยท่าต่างๆดังต่อไปนี้

1.การขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทางเท้า

2.การขับรถเดินหน้าและถอยหลังเข้าซอง

3.การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายเมื่อมีสิ่งกีดขวางหน้าและหลัง

 4.การกลับรถหรือการกลับรถทางแคบ

 5.การขบรถถอยหลังเข้าจอดรถและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา

6.การหยุดรถบนทางราบหรือ Emergency Break เป็นการฝึกเบรกในความเร็วระดับต่างๆ

 การหยุดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพานจำลอง

การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา

9.การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอส เป็นการฝึกการควบคุมความเร็วของรถและการบังคับพวงมาลัย

10.การขับรถเลี้ยวมุมฉากรูปตัวแอล 2 ตัวติดต่อกันเป็นการฝึกความชำนาญในการควบคุมให้เข้าทางโค้ง 90 องศาหรือโค้งทางแคบ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *