demo-attachment-1408-Group-46

หลักสูตรรถยนต์

เรียนขับรถยนต์พร้อมสอบ

หลักสูตรสอบใบขับขี่รถยนต์ เรียนขับรถ 10 ชม. อบรมทฤษฎี 5 ชม. รวม 15 ชม. พร้อมสอบที่โรงเรียน ออโต้ 5,950 บาท | ธรรมดา 6,250 บาท

 1. มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดา
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์
 3. การฝึกหัดขับรถยนต์นอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
 4. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ
 5. รวมค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่มในวันสอบ 1 มื้อ
 6. ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบรูณ์

เรียนครบ สอบผ่าน ทาง รร. จะออกหนังสือรับรองให้นำไปยื่นที่กรมขนส่ง เพื่อถ่ายรูป จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบขับขี่ได้เลยค่ะ

**ผู้เรียนต้องนำเอกสารใบรับรองแพทย์ สำหรับทำใบอนุญาตขับรถ มาเอง**

เลือกเวลาที่สะดวก

สอบที่โรงเรียนได้เลย

demo-attachment-261-Group-56
demo-attachment-607-Rectangle-37
LINE_ALBUM_รูป รร._๒๓๐๔๑๖_74
demo-attachment-606-Group-43

เราเต็มที่และจะยินดีให้บริการถึงที่สุด

โรงเรียนสอนขับรถพงษ์เพชรไดร์ฟวิ่ง

demo-attachment-1408-Group-46
demo-attachment-750-Group-41
demo-attachment-606-Group-43
LINE_ALBUM_รูป รร._๒๓๐๔๑๖_105

สอนของจริงจากสิ่งที่ต้องเจอของคนขับรถ

100%

เลือกเวลาเรียนและวันสอบได้

100%

ขับขี่ปลอดภัย ได้ใบขับขี่ทันใช้

100%

 1. ไม่ต้องไปสอบที่ขนส่ง เรียน! สอบ! ที่โรงเรียนได้เลย ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
 2. ฟรี จองคิวรับใบขับขี่ที่ขนส่ง ✅สะดวก ✅รวดเร็ว ✅ได้ใช้ทันเวลา
 3. เรียนจบแล้วสอบที่โรงเรียนได้เลย 👉ใช้เวลาเร็วสุด 2 วันจบ👈
 4. สอบผ่านทุกขั้นตอน รับใบรับรองไปยื่นถ่ายรูปรับใบขับที่ขนส่ง
 5. การันตีจากประสบการณ์สอนยาวนานมากว่า30ปี
demo-attachment-180-Group-4
demo-attachment-180-Group-4

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้บริการ

LINE_ALBUM_รูป รร._๒๓๐๔๑๖_101
LINE_ALBUM_รูป รร._๒๓๐๔๑๖_69
LINE_ALBUM_รูป รร._๒๓๐๔๑๖_82
LINE_ALBUM_รูป รร._๒๓๐๔๑๖_44
LINE_ALBUM_รูป รร._๒๓๐๔๑๖_10
LINE_ALBUM_รูป รร._๒๓๐๔๑๖_5

หลักสูตรเรียนพร้อมทำใบขับขี่รถยนต์

*** ค่าเรียนหลักสูตรรถยนต์ออโต้ 5,950 บาท ***

*** ค่าเรียนหลักสูตรรถยนต์เกียร์ธรรมดา 6,250 บาท ***

ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบรูณ์

หลักสูตรพร้อมทำใบขับขี่มีหลักสูตรเดียว คือ 15 ชม. นี้

กรณีขับรถเป็นแล้วแต่ไม่มีใบขับขี่ ต้องลงหลัก สูตร 15 ชม. นี้

นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถเลือกเรียนในวันและเวลาที่สะดวกได้เอง ในระหว่างเวลา 07.00 – 20.00 น. ของทุกวัน ทางโรงเรียนเปิดสอนทุกวัน

 หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่เรียนจบแล้วมีความประสงค์ต้องการนำรถส่วนตัวมาฝึกเพื่อหาความชำนาญในสนามของโรงเรียน( รร.คิดค่าบริการชั่วโมงละ350  บาท)