เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน

ทางโค้งซ้าย
ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้าย ด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งขวา
ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้าย ด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวาให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งกลับเริ่มซ้าย
ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้ายแล้วกลับให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้าย
ด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งกลับเริ่มขวา
ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวาแล้วกลับให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย
ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้ายให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา
ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้ายให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
วงเวียนข้างหน้า
ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทตัดทางเอก
ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย
ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางซ้ายเป็นรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย
ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางขวาเป็นรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย
ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้ายให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทแยกทางเอกทางขวา
ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางขวาให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย
ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้ายและหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา
ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวาและหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง
ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและมีรั้วหรือมีเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีเสียงสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือเจ้าหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนที่ตามกันได้
ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง
ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ขับรถให้ช้าลงให้มากและสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไปและปลอดภัยแล้ว จึงเคลื่อนรถต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด
สัญญาณจราจร
ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถช้าลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
ทางแคบลงสองด้าน
ทางข้างหน้าแคบมากว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ผู้ขับจะต้องขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น ขณะที่รถผ่านทางแคบ ผู้ขับรถจะต้องระมัดระวังยิ่งขึ้น
ทางแคบด้านซ้าย
ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง
ทางแคบด้านขวา
ความหมาย ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
สะพานแคบ
ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมา จากอีกฝ่ายหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยู่ ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ผิวทางร่วน
ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูงให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตราย อันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง
สะพานเปิดได้
ทางข้างหน้าจะต้องผ่านสะพานที่เปิดให้เรือลอด ให้ขับรถช้าลงและระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อเจ้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่าน เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ต่อรถข้างหน้าและรถข้างหลัง
ถนนลื่น
ทางข้างหน้าลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มากและระมัดระวังการลื่นไหล อย่าใช้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถการเบารถ หรือการเลี้ยวรถในทางลื่น ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เตือนรถกระโดด
ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกระทันหัน เช่นบริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ เป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง
ผิวทางขรุขระ
ทางข้างหน้าขรุขระมาก มีหลุมบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ทางขึ้นลาดชัน
ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือเนิน สันเขา หรือสันเนิน มีความลาดตามตัวเลขเป็น”ร้อยละ” ตามที่ปรากฎในเครื่องหมายอาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมา ให้ขับขี่ช้าลงและเดินรถใกล้ขอบด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมา
ทางลงลาดชัน
ทางข้างหน้าเป็นทางลงเขาหรือลงเนินมีความลาดเป็นตัวเลขเป็น”ร้อยละ” ตามที่ปรากฎในเครื่องหมาย ให้ขับรถให้ช้าลง เดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลงเขาหรือเนินที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อความปลอดภัย
ทางคู่ข้างหน้า
ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทางไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปทางด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
สิ้นสุดทางคู่
ทางข้างหน้าเป็นทางร่วมที่ไม่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจร ให้ขับรถช้าลงและชิดด้านซ้ายของทาง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ทางเดินรถสองทาง
ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถสองทางให้ขับรถช้าลงและเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายด้วยความระมัคระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมา
เครื่องหมายลูกศรคู่
มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้ายและทางขวาของป้าย
ทางร่วม
ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้ายหรือทางขวาตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ระวังคนข้ามถนน
ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนนหรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทาง ซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและ ระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย
ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก
ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทางให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณและห้ามทำให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใด ๆ
ระวังสัตว์
ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทางให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ
เขตห้ามแซง
ใช้ติดตั้งทางด้านขวาของทาง หมายความว่าทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัดผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่นได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *